Pump Guru

Home / Pump Guru


ความสัมพันธ์ของแรงบิด กำลัง ของมอเตอร์ที่ใช้กับอินเวอร์เตอร์ [30 October 2013]

เป็นอีกข้อคำนึงถึงในการเลือกปั๊ม โดยเฉพาะ PD Pump เพราะในหลายๆ ครั้ง เราต้องการปรับ Flow Rate ของ PD Pump ให้มากขึ้น หรือน้อยลง ตามความต้องการใช้งาน สิ่งที่ควรคำนึงคือ "มอเตอร์มันเหมาะสมมั้ย" รูปในไฟล์แนบจะบอกถึงความสัมพันธ์ของ Power และ Torque มอมอเตอร์ที่ได้จากการปรับ Inverter จะเห็นได้ว่า ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ (50Hz) กำลังและแรงบิดจะได้ตาม Spec ของมอเตอร์ แต่ถ้าลดรอบลงมากำลังจะลดลง

Minimum Flow อีกปัจจัยในการเลือกปั๊มหอยโข่ง [04 February 2013]

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคำว่า “Minimum Flow” ได้ถูกการขยายความเพิ่มขึ้นมาจากในอดีตที่ทางผู้ผลิตให้ความหมายเพียงแค่ “อัตราการไหลต่ำสุดของปั๊มที่จะไม่ทำให้ปั๊มเกิดการเสียหาย” ซึ่งความหมายของมันก็คือ “อัตราการไหลต่อเนื่องต่ำสุด โดยไม่จำกัดเวลา ไม่สนการสั่นสะเทือนของปั๊ม หรือปัจจัยอื่นๆ ในตัวปั๊ม หรือเราเรียกว่า “Minimum Continuous Flow”