Pump Guru

Home / Pump Guru


Centrifugal Pump : Impeller Trimming Size [23 December 2021]

การตัดแต่งใบพัด หมายถึงกระบวนการของการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด เพื่อลดพลังงานที่เติมลงในของเหลวของระบบ การตัดแต่งใบพัดอาจเป็นการแก้ไขที่มีประโยชน์สำหรับปั๊ม โดยการออกแบบที่อนุรักษ์นิยมมากเกินไข หรือการเปลี่ยนแปลงโหลดของระบบที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการใช้งาน

การตัดแต่งใบพัด แสดงถึงระดับการแก้ไขที่มีประสิทธิภายน้อยกว่า การซื้อใบพัดขนาดเล็กจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำตั้งแต่ทีแรก

ในหลายกรณี ใบพัดขนาดที่เล็กกว่าขนาดเดิม จะเล็กเกินไปสำหรับโหลดของปั๊ม และในบางกรณี ใบพัดขนาดเล็กอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับขนาดปั๊มในการการใช้งาน ดังนั้นการตัดแต่งใบพัดจึงเป็นทางเลือกเดียวที่ใช้งานได้จริงในการเปลี่ยนชุดปั๊ม และมอเตอร์ทั้งหมด

เมื่อต้องพิจารณาการตัดแต่งใบพัด ผู้ใช้ปั๊มควรพิจารณาตัดแต่งใบพัดเมื่อเกิดเงื่อนไขใดๆ ดังต่อไปนี้ ;

·        วาล์วบายพาสของระบบจำนวนมากถูกเปิดใช้งานอยู่ ซึ่งแสดงว่ามีการไหลส่วนเกินสำหรับอุปกรณ์ในระบบ

·        จำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณมากเกินไป เพื่อควบคุมการไหลผ่านระบบ หรือกระบวนการ

·        เสียงหรือการสั่นสั่นสะเทือนระดับสูง บ่งบอกถึงการไหลที่มากเกินไป

·        ปั๊มทำงานไกลจากจุดออกแบบFigure 1: แสดงผลกระทบของการตัดแต่งใบพัด ต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม


ทำไมการตัดแต่งใบพัดจึงใช้ได้ผล

การตัดแต่งใบพัดช่วยลดความเร็วปลายใบพัด (Tip speed) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่จ่ายให้กับของเหลวในระบบโดยตรง ลดทั้งการไหล และแรงดันที่เกิดจากปั๊ม 

(ดูที่ Figure 1; โปรดทราบว่าตัวเลขตามภาพประกอบสมมุติขึ้น และไม่ใช่ค่าจริงของเส้นประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มจริง)

ตามกฏ The affinity laws ซึ่งอธิบายประสิทธิภาพของปั๊มหอยโข่ง ให้ความสัมพันธ์ทางทฤษฏีระหว่างขนาดใบพัด แล Out put ของปั๊มดังนี้ ;

สมมุติฐานว่าความเร็วปั๊มคงที่ :


 

ผลกระทบพื้นฐานของการตัดแต่งใบพัดต่อการไหล เฮด และแรงม้า

จากตัวอย่าง Figure 1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ลดลง 2% จะทำให้การไหลลดลง 2% , เฮดลดลง 4% และการกินกำลังมอเตอร์ลดลง 8%

ความสัมพันธ์นี้ควรใช้เป็นค่าประมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลสุดท้ายของการตัดแต่งขึ้นอยู่กับเส้นโค้งของระบบ (system curve) และการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของปั๊ม

 

ประโยชน์ของการตัดแต่งใบพัด

ประโยชน์หลักของการลดขนาดของใบพัดทำให้ต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาลดลง พลังงานของไหลน้อยลงจะสูญเปล่าในท่อบายพาส และข้ามลิ้นปีกผีเสื้อ หรือกระจายไปตามเสียงและการสั่นสะเทือนผ่านระบบ

การประหยัดพลังงานเป็นสัดส่วนโดยประมาณกับลูกบาศก์ของการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่งนี้แสดงในสมการกำลังของไหลที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้


การกินกำลังมอเตอร์สูงขึ้นเนื่องจากมอเตอร์ และปั๊มไม่มีประสิทธิภาพ

 

นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว การตัดแต่งใบพัดยังช่วยลดการสึกหรอของระบบท่อ วาล์ว และส่วนรองรับท่อ การสั่นสะเทือนของท่อที่เกิดจากกระแสมักจะทำให้รอยเชื่อมท่ออ่อนล้าและข้อต่อทางกล เมื่อเวลาผ่านไป รอยเชื่อมจะแตกและข้อต่อหลุด ทำให้เกิดการรั่วและต้องหยุดทำงานเพื่อการซ่อมแซม

 

พลังงานของไหลที่มากเกินไปก็ไม่เป็นที่ต้องการเช่นกัน จากมุมมองของการออกแบบตัวรองรับท่อมักจะเว้นระยะและกำหนดขนาดเพื่อรองรับแรงสถิตจากน้ำหนักของท่อและของเหลว โหลดแรงดันจากระบบภายในและในการใช้งานจะเกิดความร้อนเชิงไดนามิก ทำให้อุปกรณ์เกิดการขยายตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

 

การสั่นสะเทือนที่เกิดจากพลังงานของเหลวที่มากเกินไปทำให้เกิดภาระที่ระบบไม่ได้ออกแบบมารองรับ และนำไปสู่การรั่วไหล เป็นเหตุให้ต้องหยุดทำงาน และเพิ่มเวลาการบำรุงรักษานอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้


หากท่านสนใจเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลสำหรับตัวอย่างที่ใช้งานจริงว่าการตัดแต่งใบพัด สามารถลดความต้องการการบำรุงรักษา ให้ดูกรณีศึกษาที่หัวข้อ Optimized Pump Systems Save Coal Preparation Plant Money and Energy.

DOE’s Industrial Technologies, Program Best Practices Web site (www.eere.energy.gov/industry/bestpractices/motors.html) or through the EERE Information Center at 877-337-3463.

 

ข้อจำกัดในการตัดแต่งใบพัด

ในปั๊มบางตัว การตัดแต่งใบพัดจะเพิ่มความต้องการเฮดแรงดันสุทธิด้านดูด (NPSHR) เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) ดังนั้นควรได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูล NPSHR ของผู้ผลิตปั๊มประกอบการพิจารณาการตัดแต่งใบพัด

หมายเหตุ : ปั๊มแต่ละตัวมีค่า NPSHR ไม่เท่ากัน, ณ จุดใช้งานต่างๆ ก็มีค่า NPSHR ที่ปั๊มต้องการไม่เท่ากันด้วยเช่นกัน

ลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง http://www.siamrajpump.com/pump_guru_detail.php?no=472

 

 ที่มา Improving Pumping System Performance (A Sourcebook for Industry Second Edition)