Pump Guru

Home / Pump Guru


SANDPIPER® Natural Gas-Operated Pump (CSA-CERTIFIED NATURAL GAS SERIES) [21 December 2021]

ทุกวันนี้แก๊สธรรมชาติมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซึ่งจะมีแก๊สธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน้ำมัน และยังมีมากพอที่จะใช้ในการขับเคลื่อนปั๊มสำหรับบริเวณที่มีข้อจำกัดในการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องการระเบิด SANDPIPER® ผู้ผลิตปั๊มไดอะแฟรมชั้นนำซึ่งโดยปกติใช้แรงลมในการขับเคลื่อน จึงออกแบบและพัฒนา Natural Gas-Operated Pump “G Series” ขึ้น ให้มีความปลอดภัยในการใช้แก๊สธรรมชาติในการขับเคลื่อนแทนแรงลม อีกทั้งยังเป็นปั๊มไดอะแฟรมเจ้าแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CSA* จึงทำให้ Sandpiper® “G Series” มีความปลอดภัยในการใช้แก๊สธรรมชาติในการขับเคลื่อนปั๊ม

SANDPIPER® “G Series” ยังออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานถึง 5 ขนาดด้วยกัน (ขนาด ½ นิ้ว-ถึง 3 นิ้ว) รวมถึงรุ่น “G Series” High Pressure ที่สามารถสร้างแรงดันสูงสุดได้ถึง 250 Psi (17 Bar)
https://sp.salesmrc.com/pdfs/OGBrochure_Final_WEB.pdf