Pump Guru

Home / Pump Guru


ความสัมพันธ์ของแรงบิด กำลัง ของมอเตอร์ที่ใช้กับอินเวอร์เตอร์ [30 October 2013]

เป็นอีกข้อคำนึงถึงในการเลือกปั๊ม โดยเฉพาะ PD Pump เพราะในหลายๆ ครั้ง เราต้องการปรับ Flow Rate ของ PD Pump ให้มากขึ้น หรือน้อยลง ตามความต้องการใช้งาน สิ่งที่ควรคำนึงคือ "มอเตอร์มันเหมาะสมมั้ย" รูปในไฟล์แนบจะบอกถึงความสัมพันธ์ของ Power และ Torque มอมอเตอร์ที่ได้จากการปรับ Inverter จะเห็นได้ว่า ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ (50Hz) กำลังและแรงบิดจะได้ตาม Spec ของมอเตอร์ แต่ถ้าลดรอบลงมากำลังจะลดลง แต่แรงบิดยังเท่าเดิมอยู่ ในทางกลับกัน ถ้าเพิ่มรอบขึ้นไปจะทำให้แรงบิดลดลง แต่กำลังจะเท่าเดิม
ดังนั้น ถ้าเราใช้ Inverter กับปั๊ม อย่าลืมเช็คเรื่องนี้ด้วยนะครับ จะได้ใช้ปั๊มกันนานๆ ครับ

ที่มา www.pumpworld.com

ปฏิภาณ สุขเสงี่ยม