News & Activities

Home / Seminars


Sandpiper Seminar, Saraburi [06 July 2006]

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2006 เรามีการจัดสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ สระบุรี มีลูกค้า หลายโรงงานเข้าร่วมอบรมโดยเนื้อหาสัมมนาได้พูดปั๊มไดอะแฟรมอย่างละเอี่ยด คือกล่าวถึงการ ลักษณะเด่นของปั๊มไดอะแฟรม การเลือกใช้ปั๊ม การซ่อมบำรุง การติดตั้ง


โดยลูกค้าที่เข้าร่วมงานรวมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มไดอะแฟรมทั้งสิ้นทำให้บรรยากาศในการทำ work shop เป็นที่สนุกสนานมากลูกค้าแต่ละกลุ่ม งัดเทคนิคเฉพาะตัวมาใช้ในการตอบคำถาม อย่างน่าประทับใจ