News & Activities

Home / Seminars


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง POSITIVE DISPLACEMENT TWIN & MULTI SCREW PUMP [06 October 2009]

ด้วยในปัจจุบันหลายๆองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งการเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบจะทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั้ม TWIN & MULTI SCREW PUMP ซึ่งเป็นปั้มที่ใช้ในงาน FUEL OIL หรือ HYDRAULIC OIL บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน Cheap Cartier Replica จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้องเหมาะสมจึงได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “POSITIVE DISPLACEMENT TWIN & MULTI SCREW PUMP” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้งานของปั๊มแต่ละประเภท อย่างเหมาะสมและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ตลอดจนแนะนำแนวทางแก้ไข โดยทีมผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปั๊มชนิดนี้โดยเฉพาะ พร้อมเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement twin & Cheap Breitling Replica multi screw pump (WARREN & IMO Pump) อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ พร้อมใบรับรองการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ทางบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด (SRC) ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ ถ้าในโอกาสหน้าเรามีกิจกรรมแบบนี้อีกจะขอเรียนเชิญเข้าร่วมต่อไป สุดท้ายนี้ถ้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้ในงานสัมมนาสามารถติดต่อกับเราได้โดยตรงที่ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด เบอร์โทร 02-7435010-25 หรือ e-mail address : pump@siamrajathanee.co.th สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.siamrajpump.com