Alternative content

Get Adobe Flash player

 
 
Email  
     
Password  
  Register
  Forgot Password
 
Movingpump
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
 
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (4)
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (4) [26 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปีได้เล็งเห็...

 
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (5)
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (5) [26 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปีได้เล็งเห็...

 
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (1)
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (1) [24 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปีได้เล็งเห็นความสำค...

 
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (2)
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (2) [24 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปีได้เล็งเห็นความสำค...

 
บรรยากาศของการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับลูกค้า ของบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
บรรยากาศของการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับลูกค้า ของบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด [12 May 2010]

ทางบริษัท สยามราชธานี คอร์ปปอเรชัน จำกัด ต้องขอขอบคุณทางผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราและทีมงานได้จัดอบรมสัมมนา ในเรื่อง การเลือกใช้งานปั๊ม อย่างมีประสิทธภาพ   การติดตั้ง การ maintenance  ตลอดจน การสาธิต วิธีการถิดประกอบปั๊มร่วมกัน กับ ทีมงาน Service ของเรา โดยในงานผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านปั๊ม...

 
Page : 1/1
[1]
 
 
   
 

Home | Product | News&Event | Reference | Clip | Pump Guru | Pump Market | Contact Us | About Us
Copyright © 2009 Siamraj PLC. All Rights Reserved.