Our Products

Home / Our Products

Wright Flow Technologies

http://www.wrightflowtechnologies.com


Wright Flow Technologies เป็นผู้ผลิตปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ยา และเครื่องสำอางค์

    -  Rotary Lobe Pump เป็นโลบปั๊มที่ใช้กับงานทั้วไปจนถึงงานที่ต้องการความสะอาด นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหรรมเคมีในครัวเรือนอาหาร และอุตสาหกรรมที่เน้นความนุ่มนวลในนการสูบจ่าย เช่น งานปั๊มน้ำผสมรังนก งานปั๊มของเหลวที่มีกากผลไม้บรรจุอยู่ (Personal Care, Cosmetic, Food, Beverage)

    -  Sanitary Circumferential Piston Pump เป็นปั๊มอีกประเภทที่สามารถใช้แทนโลบปั๊ม ได้ และปั๊มประเภทนี้สามารถทำแรงดัันได้สูงถึง 31 Bar และสามารถใช้กับของเหลวที่มีความหนืดต่ำได้ดีกว่าโลบปั๊มอีกด้วย

    -  Hygienic & Utra-Hygienic Centrifugal Pumps เป็นปั๊มหอยโข่งที่ใช้กับงานที่ต้องการความสะอาด ด้วยการออกแบบภายในตัวปั๊มให้มีของเหลวไหลเวียนทั่วทุกจุด และยังสามารถทำ Self Draining ได้ด้วยจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารยา และเครื่องใช้ส่วนตัว

    -  Waukesha Spare Part อะไหล่ปั๊มยี่ห้อ Waukesha รุ่น U1 และ U2 (Universal I , Universal II)

 

About Wright Flow Technologies

In 1977 Johnson Pumps and Evridge Engineering formed Evro Johnson Pumps Ltd to produce a positive displacement Cheap Omega Replica range of lobe pumps. In 1983 they moved to their present day location in Eastbourne, East Sussex, UK. 1989 saw a development in the company's research, development and manufacturing resources and the company was renamed Johnson Pump (UK) Ltd. In 1992 IDEX Corporation acquired Johnson Pump (UK) Ltd as a division of Viking Pump Inc.

Wright Pump, Inc. was founded in 1996 in Muskego, Wisconsin, USA. Its manufacturing capability included its own foundry to pour non-galling "808" stainless alloy, critical to the breitling replica uk close-clearance operation required of circumferential piston pumps. In late 2005, Wright Pump extended its sanitary product line through the addition of a new family of ultra-pure centrifugal pumps for use in the sanitary, pharmaceutical, and biotech industries.


Made in England & USA (**up to model)

Circumferential Piston Pumps - TRA10

Designed for easy strip cleaning, the pump casing is independently fastened to the gearbox to prevent damage to the seals when the cover is removed, and to allow the rotors to be turned while spraying down the fluid chamber. Bearing retainers are stainless steel, not carbon steel, ensuring longer life under harsh cleaning conditions. Grease fittings are threaded, not pressed in, to prevent accidental removal during greasing.

Features :

One-piece stainless steel shafts instead of welded bi-metal.

- Helical timing gears instead of spur gears.
- SiC/SiC seals instead of Carbon/Ceramic.
- Powder coated casing (FDA white, RAL 9003), instead of painted iron.
- Pump housing dowel pinned and bolted to gear case, instead of dowel pinned only, to protect seals.
- Time tested and proven circumferential piston design.
- Exceptional engineering and manufacturing quality.
- Parts interchangeable with other major CPP manufacturer's Pumps.
- Replace to Waukesha Universal I Model.

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/Circumferential/tra10.asp

Specification :


Circumferential Piston Pumps - TRA20

Wright Flow Technologies TRA20 series is designed for high hygiene applications, using O-ring sealed rotors and rotor retainers, and offer an optional Clean-In-Place design with internal porting to allow vigorous flushing through all internal chambers. TRA20 series pumps also allow higher pressure capabilities than TRA10 series.

Features :

Time tested and proven circumferential piston design.

- Exceptional engineering and manufacturing quality.
- Parts are interchangeable with Waukesha® U2 series pump parts.
- Wright Flow Technologies TRA®20 pumps are drop-in replacements for equivalent sized Waukesha® U2 pumps.
- Wright Flow Technologies can remanufacture TRA®20 series or Waukesha® U2 series pumps up to three times.

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/Circumferential/tra20.asp

Specification :


Johnson Pump (UK) Classic Rotary Lobe Pump

The NEW Classic+ Rotary Lobe Pump. Iconic contemporary stainless steel tri-lobe design and manufacture that's more than just Classic.....

Features :

- Standard 0.8 m Ra finish
- Enhanced surface finishes available
- Hygienically designed
- Low shear
- Pressure relief valves available for front cover
- Range of models providing optimum flow/pressure envelope
- 316L product wetted parts
- 3A, FDA & Atex options available
- De-mountable Rotorcase
- Flush rotor retainers
- Universal mounting
- Oil lubrication
- Heating & Cooling jackets available for front cover & rotorcase

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/rotarylobe/classicplus-multipump.asp

Revolution Hybrid Lobe Pump

Ease of Maintenance:

- Fast, front loading seal changes while pump is still in-line
- Easy access shimming for setting rotor clearance

Performance:

- Improved volumetric efficiency in low & high viscosity applications
- Enhanced front cover design eliminates dead zones
- Long-life durability from heavy duty shafts & gearcase

Cleanability:

- Efficient CIP (clean-in-place) ability is standard for all Revolution pumps
- Enhanced front cover design eliminates dead zones
- Stainless steel bearing retainers & foot*

*Stainless bearing retainers & foot available as standard on models 150-1300.

 

Features :

CPP Porting Options

SEAL OPTIONS:

- Complete range of hygienic clamp, screw, flange & industrial screw connections
- Tri-clamp, flanged, DIN, IMDA, NPT, BSP, etc.
- Single O-ring
- Single mechanical
- Double O-ring w/ flush
- Double mechanical w/ flush
- Complete range of material options

GEAR BOX OPTIONS:

- Powder-coated or painted standard (size dependent)
- Stainless steel optional on frame sizes 2-4
- Oil lubrication standard, grease optional

ROTOR & CASING OPTIONS:

- 316L stainless steel pump casing w/ interior finished to 3-A standards
- Non-galling WFT 808® nickel alloy standard or 316L stainless steel rotors
- Improved surface finishes & electropolishing optional


RLP Porting Options

SEAL OPTIONS:

- Complete range of hygienic clamp, screw, flange & industrial screw connections
- Tri-clamp, flanged, DIN, IMDA, NPT, BSP, etc.
- Single O-ring (frame sizes 2-5)
- Double O-ring w/ flush (frame sizes 2-5)
- Single mechanical
- Double mechanical w/ flush
- Complete range of material options

GEAR BOX OPTIONS:

- Powder-coated or painted standard (size dependent)
- Stainless steel optional

ROTOR & CASING OPTIONS:

- 316L stainless steel pump casing w/ interior finished to 3-A standards
- 316L stainless steel rotors
- Improved surface finishes & electropolishing optional

Complete offering of coatings, finishes, materials & options available upon request.

 

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/revolution/revolution.asp

Hygienic & Ultra Hygienic Centrifugal Pumps WRIGHT TRA 500

Wright Flow Technologies TRA500 series centrifugal pumps' robust design and high quality materials of construction make it the right choice for food, dairy, beverage, pharmaceutical and general hygienic fluid transfer.

Hygienic centrifugal construction uses wetted parts machined from cast 316L stainless steel or other high quality alloys with a fully polished external and internal finish. The TRA500 series' fully adjustable head orientation provides unmatched installation flexibility. Mechanical seal options include single and double in a variety of seal face materials and elastomers.

The TRA500 pumps are dimensionally, hydraulically and functionally interchangeable with the Fristam FPX series of centrifugal pumps.

Suction and discharge ports are integral in the housing allowing for back pull-out simplified maintenance. Standard clamp style connections are machined-in-place on most models- for no weld integrity. The TRA 500 series exterior surfaces are highly polished to provide no "as cast" surfaces. Stainless steel flange adapters are standard on all models, eliminating the rusting problems associated with painted cast iron.

Features :

Typical Applications:

- Beverages: high fructose corn syrup, single strength fruit juices, beer, water, liquors, wine, wort, yeast slurries
- Dairy: milk, cream, whey (up to 50% solids), ice cream mix, buttermilk
- Confectionery: sugar solutions, corn syrup
- Oils: cooking, frying, salad
- Personal Care: mouthwash, cologne, after shave
- Cosmetics: shampoo, lotions
- CIP: solutions, caustics, enzymes cleaners, sanitizers
- Pharmaceuticals and Biotech: process waters (RO, DI, Analytical)

 

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/centrifugal/tra500.asp

Waukesha Sparepart

'Waukesha' Pump Spare Part อะไหล่ปั๊มยี่ห้อ Waukesha รุ่น U1 และ U2 (Universal I , Universal II)

Features :

Catalog : http://www.wrightflowtechnologies.com/products/partsandservice/