Our Products

Home / Our Products

Travaini Vacuum Pump

ปั๊มสูญญากาศ

ปั๊มชนิดนี้มีหลักการทำงานอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกัน เพียงแต่ลักษณะของการใช้งานจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าควรใช้แบบใดจึงจะเหมาะสม (Liquid ring) เหมาะกับการใช้งานหนักและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มีความทรนทานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความร้อน ความชื้น เศษฝุ่น ปั๊มชนิดนี้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนในการทำงานต้องใช้ของเหลวจากภายนอก เช่น น้ำน้ำมัน (ใส ๆหรือสารเคมีที่เป็นชนิดเดียวกับการผลิต เติมเข้ามาในตัวปั๊มให้ได้ระดับที่พอดีจึงจะทำงานได้ เนื่องจากของเหลวที่เติมเข้าไปนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานของปั๊มชนิดนี้ จึงต้องมีระบบ ภายนอกสำหรับจัดการกับระดับของเหลว และการป้อนของเหลวเข้าปั๊ม

ปั๊มชนิดนี้เหมาะกับการดูดอากาศออกจากกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์สาธารณูปโภคในโรงพยาบาลใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้ว สำหรับดูดอากาศออกเพื่อทำให้ขวดบางลงการดูดอากาศจากถังปฎิกิริยาทางเคมีในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารระบบหม้อไอน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

Model : TRH-TRS Liquid ring

Vacuum pump 
Flow rate : up to 3500 m3/Hr 
Max Vacuum : 33 mBar

Model : TCH Centrifugal mono stage

Flow rate : up to 500 m3/Hr 
Pressure : 16 Bar

Model : TRMB Liquid ring Vacuum pump mono block

Flow rate : up to 280 m3/Hr 
Max Vacuum : 33 mBar